Windows’a Alt Sistem (Subsytem) Olarak Linux Kurmak

WSL 2 stabil sürümü 12 Haziran 2019'da yayınlandı (release notlarına https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/release-notes ulaşabilirsiniz) ve gün geçtikçe popülerliği+kullanımı artan bir özellik olarak hayatımıza girdi. Kurulumu çok basit ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kurulum için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

PowerShell’i Administrator olarak açıp aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Image for post
Image for post
Onay verip gerekli işlemlerin başlamasına izin veriyoruz.

Sonrasında Microsoft Store’dan dilediğiniz distroyu seçip yükleyebilirsiniz. Şu anda (22.02.2020) Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, OpenSUSE Leap 15, OpenSUSE Leap 42, SUSE Linux Enterprise Server 12, SUSE Linux Enterprise Server 15, Kali Linux, Debian GNU/Linux, Fedora Remix for WSL, Pengwin, Pengwin Enterprise, Alpine WSL desteklenmekte.

Ayrıntılı bilgi ve desteklenen güncel distro listesine https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10 ulaşabilirsiniz.

Originally published at halilsafakkilic.com.

Written by

Software Developer, Web Developer — Ankara, Turkey halilsafakkilic.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store