Yazdığımız kodların çalışabilmesi için bir yorumlayıcıya ihtiyaç vardır bu nedenle cihazımıza PHP kurabilir (bu konuda internette hayli fazla içerik olduğundan hiç girmiyorum) ya da çevrim içi yorumlayıcılar kullanabiliriz. (Örn: repl.it/languages/php) Benim tavsiyem öğrenim aşamasının ilk safhalarında bu vb. online compiler araçları kullanmanız yönünde olacaktır.

Başlangıç ve Bitiş

PHP yorumlayıcısı <?php etiketi ile başlayan ve ?> ile biten kod bloğunu dikkate alır. Eğer betik dosyamızın içerisinde yalnızca PHP kodlarımız bulunuyorsa <?php ile başlatmalı fakat en sonda ?> şeklinde kapatmamalıyız.

Örneğin HTML içerisinde PHP kullanacağımızda;

Yalnızca PHP içeren bir dosyada;

Kısa Etiketler (short tags)
PHP’de v8 öncesinde desteklenen fakat sonraki sürümlerde kullanımdan kaldırılacağından yeni başladığınız projelerde kullan mama nızı tavsiye ederim. Yine de karşılaştığınızda yabancı olmamanız adına kısaca değineceğim. Normalde betikler <?php ile başlayıp, ?> ile bitirirken kısa kullanımda <? başlayıp, ?> ile bitebiliyor. Bu kullanımda echo işlevini <?=’Hello World’;?> şeklinde kullanabiliyoruz.

Faydalı Bağlantılar: www.php.net/manual/en/language.basic-syntax.phptags.php, www.php.net/manual/en/language.basic-syntax.phpmode.php

Yorum Etiketleri

Kodumuzun içerisine notlar ve yorumlar ekleyebiliriz hatta mümkün olduğunca gerekli gördüğümüz noktalarda eklemeliyiz. PHP ile kullanabileceğimiz yorum etiketleri kullanımı aşağıdaki gibidir;

Yorumların kodlar içerisinde kullanımı hakkında ilerleyen örneklerde daha fazla fikir edinmiş olacağız.

Faydalı Bağlantılar: www.php.net/manual/en/language.basic-syntax.instruction-separation.php, www.php.net/manual/en/language.basic-syntax.comments.php

Deyim Ayrımı

Farkettiyseniz genellikle her satırın sonunda bir ; ekledik. Yorumlayıcı bu belirteci gördüğünde kodumuzu tamamladığımızı ifade eder.

Faydalı Bağlantı: www.php.net/manual/en/language.basic-syntax.instruction-separation.php

> Sonraki Eğitim: Yakında… <

Originally published at halilsafakkilic.com.

Written by

Software Developer, Web Developer — Ankara, Turkey halilsafakkilic.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store