cPanel’de Ana Dizin (public_html) Nasıl Değiştirilir?

Image for post
Image for post

Bu işlemi yapabilmeniz için sunucuya SSH bağlantısı yapabiliyor olmanız gerekmektedir. Sunucuya SSH bağlantısı yaptıktan sonra;

/var/cpanel/userdata/{KULLANICI}/{ALANADI} ve /var/cpanel/userdata/{KULLANICI}/{ALANADI}_SSL dosyalarını düzenleyeceğiz.

Örneğin cPanel’e bağlanırken kullandığınız kullanıcı “benims” ise bu kullanıcının bağlı olduğu alanadı benimsitem.com ise /var/cpanel/userdata/benims/benimsitem.com ve /var/cpanel/userdata/benims/benimsitem.com_SSL dosyalarını düzenleyeceğiz.

Anlatımı nano editörü için yapıyor olacağım, siz vim vs. gibi dilediğiniz editörü kullanabilirsiniz.

1. Adım

nano /var/cpanel/userdata/{KULLANICI}/{ALANADI}

Örneğin: nano /var/cpanel/userdata/benims/benimsitem.com

Şimdi “ documentroot” karşısında bulunan dosya yolunu dilediğimiz gibi düzenleyebiliriz Örneğin eğer sitenin açıldığında public_html altındaki v2 üzerinden çalışmasını istiyorsanız bu satırda public_html sonrasına /v2 yazmanız yeterli olacaktır.

Değişikliklerimizi yaptıktan sonra CTRL+X, ardından Y ve son olarak Enter tuşuna basarak değişikliklerimizi kaydediyoruz.

2. Adım

nano /var/cpanel/userdata/{KULLANICI}/{ALANADI}_SSL

Örneğin: nano /var/cpanel/userdata/benims/benimsitem.com_SSL

Komutu sonrasında ilk adımda yaptığımız adımları uyguluyor ve dosyamızı kaydediyoruz.

3. Adım

/scripts/rebuildhttpdconf service httpd restart

Komutlarını çalıştırıyoruz ve artık ilgili alanadı belirttiğimiz yeni dizinden çalışıyor hale geldi, tebrikler 🙂

Originally published at halilsafakkilic.com.

Written by

Software Developer, Web Developer — Ankara, Turkey halilsafakkilic.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store